Oferta dla Firm

c4 c4
We speak c4

OZONOTERAPIA

OZON – trzyatomowa cząsteczka tlenu , utleniacz, nietrwały i szybko ulegający rozkładowi. Jest wysokoenergetyczną odmianą tlenu. Do celów medycznych wytwarzany jest z czystego tlenu w wyniku wyładowań elektrycznych.
 
Posiada:

 •      bardzo silne własności bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze
 •      wysoką aktywność chemiczną
 •      jest bronią, na którą mikroorganizmy wykazują brak odporności
 •      jest coraz szerzej wykorzystywany w medycynie, szczególnie w leczeniu chorych, u których stwierdza się całkowitą oporność bakterii na różnego rodzaju antybiotyki i sulfonamidy.


Leczenie za pomocą ozonu odbywa się bezinwazyjnie a więc:

 •     bez wiercenia
 •     bez bólu
 •     bez ubytków w zdrowej tkance zęba
 •     szybko
 •     skutecznie
 •     bezpiecznie
 •     bez stresu


W Klinice Centrum Uśmiechu ozonoterapię stosuje się:

 •      w leczeniu próchnicy początkowej
 •      w zabiegach endodontycznych (szczególnie przy ponownym leczeniu kanałowym)
 •      w znoszeniu nadwrażliwości zębów
 •      w  chorobach błony śluzowej oraz przyzębia
 •      do dezynfekcji ubytków próchnicowych
 •      przy zmianach zapalnych (np. suchy zębodół)
 •      zabiegach chirurgicznych (przyspiesza gojenie i zmniejsza ból)
 •      W leczeniu aft i opryszczki
 •      przed lakowaniem


    * ELIMINUJE PONAD 99% BAKTERII W OGNISKU PRÓCHNICOWYM W CIĄGU 20 SEKUND

    * STYMULUJE NATURALNĄ REMINERALIZACJĘ TKANEK ZEBÓW W CIĄGU KILKU TYGODNI

BEZBOLESNE LECZENIE PRÓCHNICY ORAZ ZAPOBIEGANIE JEJ POWSTAWANIU. Zastosowanie ozonu w leczeniu próchnicy oparte jest na teorii prof. Lynch’a, który twierdzi, że  ozon niszczy kwasotwórcze drobnoustroje odpowiedzialne za powstawanie choroby próchnicowej.  Po zlikwidowaniu tych bakterii ubytek remineralizuje się sam pod wpływem właściwości śliny ( w czasie od 6-12 tygodni), a utworzona zębina naprawcza jest odporna na ewentualne działanie kwasów. Wszystko trwa dosłownie chwilę i jest całkowicie bezbolesne. Choroba zatrzymuje się w początkowym stadium, zanim powstanie ubytek wymagający tradycyjnego leczenia. W związku z tym nie ma potrzeby konwencjonalnego leczenia teraz ani w najbliższej przyszłości.W przypadku, gdy proces próchnicowy objął szkliwo i zębinę najpierw otwiera się i mechanicznie usuwa chorobowo zmienione tkanki zęba. Do opracowanego klasycznie ubytku aplikuje się ozon w celu całkowitej eliminacji bakterii. Pozwala to zapobiec pojawieniu się w przyszłości próchnicy wtórnej pod nowym wypełnieniem. To z kolei oznacza, że leczenie zapobiega komplikacjom oraz związanymi z nimi kosztami.

Dzięki ozonoterapii zapewniamy pacjentowi profesjonalne leczenie oraz wynikający z niego komfort - ograniczamy stres towarzyszący wizytom u stomatologa.

Zabieg ten jest w pełni bezpieczny.

Strefa Małego Pacjenta

c4